Какъв комуникационен шкаф Ви е необходим?

Как да изберете?

 

Използвайте този  Rack Configurator

 

 

1. Моля, изберете какво оборудване ще инсталирате в шкафа:

АКТИВНО

комуникационно оборудване

 

Комуникационен шкаф само за комутатори и аранжиращи панели

 Patch panels

 

 

ПАСИВНО

комуникационно оборудване

 

Комуникационен шкаф само за свързващи (пач) панели и аранжиращи панели

 Patch panels

 

 

АКТИВНО и ПАСИВНО

комуникационно оборудване

 

Комуникационен шкаф за разнообразно мрежово оборудване - свързващи (пач) панели, комутатори и аранжиращи панели. В зависимост от броя работни места може да е необходим по-дълбок и по-широк шкаф

 Patch panels

 

 

СЪРВЪРНО

комуникационно оборудване

 

Комуникационен шкаф за мрежови сървъри. Поради спецификата на сървърите е необходим шкаф с по-голяма дълбочина, здравина и достатъчна перфорация

 

Patch panels