Предупреждение от UL Новини Арго - Контар

Предупреждение от UL


 

 

В свое изявление от 12 октомври 2011г. независимата сертифицираща организация Underwriters Laboratories предупреждава за ФАЛШИВИ и ОПАСНИ комуникационни кабели.

Вижте предупреждението на UL: 

http://www.ul.com

Всички споменати в изявлението кабели са направени от алуминий покрит с тънък слой мед. Те, разбира се, имат далеч по лошо представяне от медните кабели и въобще не биха могли да изпълнят стандартните изисквания за компютърни мрежи. Независимо от това някои производители маркират кабелите с изцяло лъжливи надписи, според които техните кабели са стандартни. 

Трябва да се има предвид, че такива кабели са опасни поради увеличения риск от пожар, както се уточнява от Underwriters Laboratories: "This communications cable employs copper-clad aluminum conductors, which may cause an increased risk of fire"

За сведение Арго-Контар предлага само стандартни, медни комуникационни кабели на своите клиенти, без компромис с качеството!