Общи условия Общи условия Арго - Контар

Общи условия

Моля, внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. С използването на този уебсайт се счита, че приемате и се съгласявате с тези Общи условия. Ако не приемате Общите условия и не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уебсайта.


I. Предмет на общите условия

1.1. Уебсайтът www.argo-contar.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ услугите, предвидени в тези Общи условия, при стриктно спазване на изискванията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.2. Една част от услугите на уебсайта се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ без необходимост от предварителна регистрация. Такива услуги са: разглеждане на съдържанието на уебсайта; правене на поръчка. Друга част от услугите, които уебсайтът предоставя, изискват предварителна регистрация. Такива услуги са: запазване на адресна книга; пълна история на поръчките; запаметяване на текущата поръчка, без значение от кой компютър се проверява; при желание известяване за нови продукти.

 

II. Условия за ползване на сайта www.argo-contar.com

2.1. www.argo-contar.com не поема отговорност за изтриването на информация, липса на информация за неналични продукти, наличие на неактуална информация.

2.2. www.argo-contar.com не поема отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи или други вреди, които са в следствие на използването на уебсайта, а също и при невъзможност за достъп на уебсайта поради технически проблеми или профилактика.

 

III. Права и задължения на потребителя

3.1. При регистрация в сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави вярна, точна и пълна информация за адрес и телефон за връзка.

3.2. При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва активен e-mail адрес и парола за достъп.

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да запази в тайна паролата за достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност при предоставяне на паролата за достъп до уебсайта на трети лица.

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно www.argo-contar.com за всяко неоторизирано използване на неговият e-mail адрес парола за достъп, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.

3.5. При загуба или забрава на паролата за достъп и при изрично искане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, www.argo-contar.com автоматично изпраща на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail адрес писмо с новата парола за достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност за промяна на паролата за достъп.

3.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до всички услуги, предлагани от сайта, само за лични нужди и без търговска цел, а също и без да нарушава авторските права на трети лица.

3.9. Лица, ненавършили 18 години, не могат да се регистрират в www.argo-contar.com. В този случай регистрацията се извършва от пълнолетно лице, което носи отговорност за направените поръчки.

3.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне закупена стока в срок от 7 дни при условие, че стоката е във вида, в който е доставена и опаковката на стоката не е повредена.

3.11. При използването на услугите на www.argo-contar.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Общите условия, а също и всички други условия, произтичащи от българското или международното законодателство.

 

IV. Права и задължения на www.argo-contar.com

4.1. www.argo-contar.com се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на нормални условия за ползване на уебсайта.

4.2. www.argo-contar.com си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел установяване на самоличността им, при необходимост за изпълнение на законови или юридически процедури.

4.3. При предоставяне на неверна или неточна информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ, www.argo-contar.com си запазва правото да изтрие направената регистрация без предупреждение и не носи отговорност за недоставена поръчка, поради некоректност в зададения адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.4. www.argo-contar.com си запазва правото да преустанови достъпа до част или до цялата информация в уебсайта, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се уведомява с писмо на посочения от него при регистрацията e-mail адрес.

4.5. При извършване на регистрация на нов потребител, въведената информация се обработва по електронен път или от служител на www.argo-contar.com.

4.6. Всички данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се съхраняват и се използват от www.argo-contar.com за поддръжка на определeни функционалности на уебсайта и с рекламна цел на продуктите, предлагани от www.argo-contar.com.

4.7. Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се използват само от www.argo-contar.com и той няма право да предоставя информация на трети лица с рекламна или търговска цел.

4.8. www.argo-contar.com е длъжен да посочи на видимо място цената на стоките. Цените са актуални и са БЕЗ ДДС. Посочва се валутата от която се изчисляват стоките. При покупка се заплаща в лева по курс продава на Прокредитбанк за деня.

4.9. www.argo-contar.com има право да променя дизайна и технологията на предлаганите услуги, без да предупреждава предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.