basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0740050010 IPM-8220, EPDU 8xC13, 8 порта с контрол през IP /Ethernet Брой
x 456.840 $ = 456.840 $ Изтрий
Данъчна основа:456.840 $
ДДС 20%:91.368 $
Всичко:548.208 $

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.