basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0740050009 IPM-4220, EPDU 4xC13, 4 порта с контрол през IP /Ethernet Брой
x 319.680 $ = 319.680 $ Изтрий
Данъчна основа:319.680 $
ДДС 20%:63.936 $
Всичко:383.616 $

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.