basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0707031091 Кабел за захранване TELTONIKA 2m с лустер клема /PR2FK20M Брой
x 14.520 € = 14.520 € Изтрий
Данъчна основа:14.520 €
ДДС 20%:2.904 €
Всичко:17.424 €

Цените са актуални към настоящия момент и са без Включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.