basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0104110001 Заголвачка за оптичен кабел Fiber-Optic Stripper Брой
x 12.400 $ = 12.400 $ Изтрий
Данъчна основа:12.400 $
ДДС 20%:2.480 $
Всичко:14.880 $

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.