basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0104010031 --- Накрайник за Punch Down Tool - 110 type Брой
x 7.300 $ = 7.300 $ Изтрий
Данъчна основа:7.300 $
ДДС 20%:1.460 $
Всичко:8.760 $

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.