basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0103110002 Кабел 4с телефонен, плосък 28AWG Stranded, бял или черен Метър
x 0.220 $ = 0.220 $ Изтрий
Данъчна основа:0.220 $
ДДС 20%:0.044 $
Всичко:0.264 $

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.