basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0102201101 Оптичен механичен сплайс за FTTH Брой
x 2.574 $ = 2.574 $ Изтрий
Данъчна основа:2.574 $
ДДС 20%:0.515 $
Всичко:3.089 $